क्रिकेट वर्ल्ड कप : दक्षिण अफ्रीका को तीसरा झटका, अमला हुए बोल्ड


क्रिकेट वर्ल्ड कप : दक्षिण अफ्रीका को तीसरा झटका, अमला हुए बोल्ड